Overzicht e-mail adressen obv criteria (bijv OR, BHV, etc)
Jubilea
Huwelijk
jong PGGM
manager info voor ARBO dienst
Medewerker overzicht voor Postverkeer
Personalia voor PGGMnet: blijft dat zo of zoek je medew. Via synergy op?
Doorbelasting (kostenplaatsen/detachering)
Overzicht tbv toegangspassen
Kosten uitnutting afdeling (employability / andere opleidingen)
Opleidingsprofiel per medewerker / per afdeling = certificaering bij 87
Aantal MBO/HBO/univ geschoolde medewerkers
Medewerkers met genoten opleidingen en certificering
Opleidingen: jaarplan versus realisatie
Kostenplaatsmutatie lijst
Strategische personeelsplanning
Formatieplanning
Voor de manager: overzicht salarissen vd groep met type component
Overige salaris overzichten (belastingdienst / salaris adm zelf)
Overzicht vertrekregelingen / kantonrechters formule
Uitdienstlijst
Uitstroom analyse (reden vertrek , functie, periode dienstverband, etc)
Overzicht uitdienst per type (ontslag, eigen keuze, etc)
Overzicht vaststellingsovereenkomsten (bedragen/voorzieningen)
Verlof saldo lijst (per afdeling / per medewerker)
Planning verlof afdeling (grafische planning in kalender) UREN!
Verlof overzicht medewerker (alle typen verlof)
Overzicht openstaande screeningsaanvragen ivm indienstreding
Actuele stand van vacatures (per org.eenheid) en sollicitanten
Statistieken rond werving en selectie (ingevuld, openstaand, etc) in periode
Sollicitatie overzicht per vacature
Stopzetten reiskosten
Actueel verzuim (rapportage wie is momenteel ziek)
Overzicht frequent verzuim
Rapportage statistieken ziekteverzuim (percentages per afdeling/unit)
Kort, middellang, lang verzuim
Langdurig zieken
Signalering ziekteverzuim (wet P, reintegratieplan)
Status van workflows per proces
zoeken medewerkers obv ; Voor welke klant je werkt
Zoeken van Medewerkers, competenties, managers, afdelingen.
Spilanalyse: Analyses kunnen maken; maatwerk!

Overzicht e-mail adressen obv criteria (bijv OR, BHV, etc)
Jubilea
Huwelijk
manager info voor ARBO dienst
Medewerker overzicht voor Postverkeer
Personalia voor PGGMnet: blijft dat zo of zoek je medew. Via synergy op?
Doorbelasting (kostenplaatsen/detachering)
Overzicht tbv toegangspassen
Kosten uitnutting afdeling (employability / andere opleidingen)
Opleidingsprofiel per medewerker / per afdeling = certificaering bij 87
Aantal MBO/HBO/univ geschoolde medewerkers
Medewerkers met genoten opleidingen en certificering
Opleidingen: jaarplan versus realisatie
Kostenplaatsmutatie lijst
Strategische personeelsplanning
Formatieplanning
Voor de manager: overzicht salarissen vd groep met type component
Overige salaris overzichten (belastingdienst / salaris adm zelf)
Overzicht vertrekregelingen / kantonrechters formule
Uitdienstlijst
Uitstroom analyse (reden vertrek , functie, periode dienstverband, etc)
Overzicht uitdienst per type (ontslag, eigen keuze, etc)
Overzicht vaststellingsovereenkomsten (bedragen/voorzieningen)
Verlof saldo lijst (per afdeling / per medewerker)
Planning verlof afdeling (grafische planning in kalender) UREN!
Verlof overzicht medewerker (alle typen verlof)
Overzicht openstaande screeningsaanvragen ivm indienstreding
Actuele stand van vacatures (per org.eenheid) en sollicitanten
Statistieken rond werving en selectie (ingevuld, openstaand, etc) in periode
Sollicitatie overzicht per vacature
Stopzetten reiskosten
Actueel verzuim (rapportage wie is momenteel ziek)
Overzicht frequent verzuim
Rapportage statistieken ziekteverzuim (percentages per afdeling/unit)
Kort, middellang, lang verzuim
Langdurig zieken
Signalering ziekteverzuim (wet P, reintegratieplan)
Status van workflows per proces
zoeken medewerkers obv ; Voor welke klant je werkt
Zoeken van Medewerkers, competenties, managers, afdelingen.
Spilanalyse: Analyses kunnen maken; maatwerk!

Wat maakt een team een goed team?

Is het de kwaliteit van de indiduele teamleden? Is het doorzettingsvermogen?

Supermanager B.V. heeft onderzoek gedaan naar een aantal kritische componenten voor het creeeren van een fantastisch team. Dit is gedaan op basis van de volleybal sport. Lees meer....

Link naar het volledige artikel - Wat maakt een team een goed team?
Herdenkingssite Bobbie van Maaren
Superpappa, superman, superzoon, superbroer, supervriend, superslim, supersportief, superlief, supermanager, supergemis.....