Coaching

Vaak is een gedragsverandering nodig voor het realiseren ambitieuze doelstellingen...

Bij een verandering van organisatie structuur, nieuwe doelstellingen, verplichtingen naar externe partijen, etc zie je de meeste tijd en energie in eerste instantie uit gaan naar het helder krijgen van de verandering die men wil doorvoeren. Zodra vervolgens de blauwdruk op tafel ligt, iedereen akkoord is en de invoering start zijn velen geneigd om achterover te gaan hangen. "De reorganisatie is erdoor!". Niets is minder waar. 
Nadat de eerste communicatie heeft plaatsgevonden over veranderingen die op stapel staan begint het echte veranderproces pas. Het veranderproces eindigt meestal pas zodra een paar jaar later de volgende grotere reorganisatie zich voordoet. Met andere woorden, de ingeslagen weg zal nog lange tijd moeten worden benadrukt om iedereen mee te krijgen in de nieuwe visie. Ook bij uitbesteding zien we bij zowel de uitbestedende partij als de ontvangende partij nog langere tijd discussies over het helder  krijgen van de werkwijze en benodigde veranderingen. Waar zit nu echt de verandering?  De cultuur en het gedrag van medewerkers die al jaren gewend waren op een bepaalde manier te werken verander je niet zomaar. Ook zien we dat de uitstraling van een manager en het gedrag wat hij of zij in de eerste periode van een verandering laat zien, cruciaal is voor het overall succes. Wilt u een keer sparren over gedragsveranderingsprogramma's, een visie vanuit supermanager op uw organisatie of bijvoorbeeld een workshop om met uw MT te bediscussieren hoe een grote verandering moet worden aangevlogen? Wij helpen u graag !

Naast de specifieke coaching bij reorganisaties is Supermanager BV ook in staat om coaching te geven in verscheidene vormen voor vele disciplines en leidinggevende rollen. Één op één coaching of in teamverband.

Bij coaching vanuit Supermanager wordt vaak gebruik gemaakt van teamfeedbacksessies en kleine persoonlijkheidstesten.
Vergader Feedback Sessies

Veel management vergaderingen lopen uit en bovendien zijn dan nog niet alle belangrijke punten besproken, waarom?
De voorzitter en leidinggevende van het team krijgt altijd een heftige discussie met 1 van de teamleden, waarom?
Er wordt wel veel gesproken maar de volgende keer komen dezelfde punten weer terug en dan is er nog niks aan gedaan, waarom?
Je wilt de groep overtuigen van je plan maar het lukt niet, waarom?

Met een paar feedback sessies, waarin de vergadering wordt geobserveerd en vervolgens feedback wordt gegeven op basis van een selectie van gedragscriteria kunnen vergaderingen een stuk efficienter worden, het optreden van teamleden en de voorzitter verbeteren en bovendien kan het de sfeer zeer ten goede komen.

Vraag supermanager.nl voor een offerte op maat of bel voor een afspraak om uw eigen ideeen tegen ons aan te houden.

Supermanager heeft al bij diverse bedrijven opgetreden als observator van MT vergaderingen. Middels een prachtig instrument wordt de vergadering geanalyseerd en wordt er feedback samengesteld die de vergadering een stuk efficienter maakt en het gedrag van de teamleden en de voorzitter aanscherpt. Probeer eens een try-out!
Herdenkingssite Bobbie van Maaren
Superpappa, superman, superzoon, superbroer, supervriend, superslim, supersportief, superlief, supermanager, supergemis.....